Background

Centrum Edukacji Oświatowiec

Liceum sportowo - mundurowe

Aktualności

Statut Liceum Ogólnokształcącego Sportowo- Mundurowego Centrum Edukacji Oświatowiec
PlikSTATUT SZKOŁY.doc
Lista Podręczników odziały po szkole podstawowej
PlikPodręczniki 2021-2022 - po S.P. (1).docx
Lista Podręczników odziały po gimnazjum
PlikPodręczniki 2021-2022 po gimn..docx
Jak radzić sobie z przemocą
PlikJak radzić sobie z przemocą.docx
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych !!!
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Pobrane i uzupełnione podanie o przyjęcie do naszej szkoły można składać drogą mailową sekretariat.lo.gim@gmail.com lub osobiście w sekretariacie szkoły w każdą środę w godzinach 08.30-13.00 już od marca !!!Pozostałe dokumenty, potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki będzie można składać do 02 lipca 2021
Podanie do Liceum
PlikPODANIE DO LICEUM .docx
Procedury COVID-19
PlikProcedury COVID-19.docx
Podanie o zaświadczenie
Celem uzyskania zaświadczenia należy pobrać podanie, wypełnić i odesłać na adres serkretariat.lo.gim@gmail.com Czas rozpatrzenia 2 dni robocze.
Plikpodanie o zaświadczenie .docx

Nasza oferta

Każdy z zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, opiera się o program w którym to cykl nauki podzielony jest, na naukę strategii rozwiązywania zadań, na lekcje, które sugerują, pomagają w wyborze przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, oraz na zajęcia, które pokazują jak ważną rolę, odgrywa śmiałość otwartość i pewność siebie. Nasi podopieczni nabywają nowe umiejętności, poszerzają horyzonty a także poszerzają swoje kontakty, które w przyszłości procentują wymarzoną pracą zawodową.

Oferta

Skontaktuj się z nami

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje pasje w miłej, rodzinnej atmosferze zadzwoń już dziś.

Kontakt