Background

Centrum Edukacji Oświatowiec

Liceum sportowo - mundurowe

Klasa wojskowa

Klasa wojskowa

Naszą szkołę wyróżnia stała współpraca z organizacjami wojskowymi. Zajęcia z Edukacji Wojskowej prowadzone są przez pedagogów zawodowych żołnierzy. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej. Zajęcia odbywają się w bazach wojskowych oraz na poligonach rozsianych w województwie łódzkim. Uczniowie będą mieli okazje odczuć na własnej skórze strukturze oraz zasady funkcjonowania Wojska Polskiego oraz związanych z nim organizacji. Tematyka zajęć obejmuje przedmioty "żywcem" wyjęte z programów szkoleniowych żołnierzy zawodowych, oprócz przysłowiowej musztry i strzelnicy obejmują topografię, łączność, taktykę działania pododdziałów i grup specjalnych. Ponadto w planie zajęć znajdują się zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki, które odbywać się będą w klubie Global Krav Maga Academy, prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak, matematyka, fizyka, oraz tak ważnego w dobie podróży i emigracji języka angielskiego. W każdej klasie obok zajęć obowiązkowych takich jak, sztuki walki, samoobrona, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie proponujemy zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/ windsurf, Paintball kursy prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej...

Klasa policyjna

Klasa policyjna

Naszą szkołę wyróżnia stała współpraca z organizacjami policyjnymi. Zajęcia z Edukacji Policyjnej prowadzone są, przez pedagogów funkcjonariuszy policji. Autorskie programy nauczania obejmują zajęcia z zakresu zasad funkcjonowania policji w teorii i praktyce, technik kryminalistyki, prewencji, prawa ruchu drogowego. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej. Zajęcia odbywają się m.in. na strzelnicy. Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami policyjnymi, które umożliwiają naszym uczniom poznanie struktury oraz zasad funkcjonowania samej Policji jak i wybranych komórek policyjnych. Ponadto w planie zajęć znajdują się zajęcia ze sztuk walki odbywające się w klubie Global Krav Maga Academy,prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak, matematyka, fizyka, oraz tak ważnego w dobie podróży i emigracji języka angielskiego. W każdej klasie obok zajęć obowiązkowych takich jak, sztuki walki, samoobrona, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie, zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów rekrutacyjnych, proponujemy zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/ windsurf, Paintball kursy prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej...

Klasa ratownik medyczny

Klasa ratownik medyczny

Zajęcia z edukacji ratownictwa medycznego prowadzone są, przez wysoko wyszkolonych specjalistów odbywać się będą zarówno w sali lekcyjnej naszej placówki, oraz dzięki współpracy z instytucjami medycznymi w terenie, co pozwoli zgłębić wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania oraz poznanie struktury, instytucji Ochotnicza straż pożarna PCK Polski Czerwony Krzyż WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej .... Realizujemy podstawę programową, ponadto zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki, które odbywają się w klubie będą w klubie Global Krav Maga Academy, prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie proponujemy również zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/windsurf, Paintball kurs prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej... W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak biologia, chemia oraz języka angielskiego. W Polsce tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej Natomiast po ukończeniu wyższych studiów zawodowych uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata na kierunku/specjalności ratownictwo medyczne.

Klasa strażacka

Klasa strażacka

W toku nauczania w cyklu trzy bądź czteroletnim uczniowie rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka. Przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej (zabezpieczania operacyjnego obiektów i terenów, środków i urządzeń gaśniczych, rozpoznawania zagrożeń, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych, ochrony ludności) Autorskie programy nauczania zawierającym wszystkie elementy przeszkolenia, niezbędne do podejmowania działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka. Prowadzącymi zajęcia są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej na co dzień biorący udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo-gaśniczych, którzy to przygotowują naszych uczniów do działalności zawodowej strażaka kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym. Bbudują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu.

Klasa nurkowa

Klasa nurkowa

Uczniowie w cyklu 3 lub 4 letniej nauki w liceum nabędą uprawnienia zawodowe do pracy
w charakterze DIVEMASTERA i Instruktora Pierwszej Pomocy EFR. Oba stopnie są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje i uprawniają do pracy na całym świecie. W chwili obecnej
na stronach PADI znajduje się oferta pracy w 600 lokalizacjach na Świecie dla DIVEMASTERÓW (min. Zanzibar, Szeszele, Australia, Mauritius, Madagaskar, Egipt, Meksyk, Polinezja Francuska i wiele innych)
Cykl szkoleniowy przewiduje nabycie kolejnych stopni nurkowych poczynając od OWD przez AOWD, Rescue Diver po Divemastera i stopni EFR (first and second) oraz Instruktora EFR . Ponadto w ramach czesnego uczeń będzie miał zapewnione 8 specjalizacji nurkowych, koszty licencji za wyjątkiem licencji Divemastera i Instruktora EFR (wymóg płatności narzucony przez wystawcę), wyjazdy na wody otwarte (koszt przejazdu, wstępu na akwen, noclegów, bicia butli, wynajęcia sprzętu nurkowego), koszty materiałów do nauki na poszczególne stopnie, wstępów na basen, wynajęcia sprzętu
na basenie, opiekę instruktorów i Divemasterów w szkole Nurkowej zdobywającej od kilku lat nagrody dla najlepszej szkoły w Polsce pod względem certyfikacji.

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna

Zajęcia z wychowania fizycznego na odbywają się pełnowymiarowej sali gimnastycznej w hali sportowej mieszczącej się przy ul. Ks Skorupki 21. Prowadzone są przez trenerkę Anne Kaźmierczak. Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych e podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół średnich wymagać szczegółowych, które należy traktować jako wskaźnik rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do realizacji kształcenia na danym etapie edukacji.

Sala Sztuk Walki

Sala Sztuk Walki

Zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki dwie godziny tygodniowo, odbywają się w klubie "Brutals" mieszczącym się w budynku naszej szkoły prowadzone są przez trenerów GKMA.  

Skontaktuj się z nami

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje pasje w miłej, rodzinnej atmosferze zadzwoń już dziś.

Kontakt