Centrum edukacji oswiatowiec
 

Dni otwarte !!! 16 marca 14.00-18.00 17 marca 11.00-15.00 w siedzibie naszj szkoły

Pobierz listę podręczników dla klasy I na rok 2018/2019

Jesteśmy  szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej

wydanej przez

Prezydent Miasta Łodzi

nr decyzji do liceum::

DSS-Ed-VIII.4423.8.2014 dot. nr ew.DSS-Ed-VIII.4430.93.2013


"Edukacja, nie musi kojarzyć się , z nudą i monotonią, zamkniętą w czterech ścianach sali lekcyjnej…"

Nasza szkoła ma za zadanie pokazać, że nauka może być przekazywana w sposób niezwykle urozmaicony i ciekawy. Nasi uczniowie odczuwają przyjemność zdobywania wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nabywają nowe umiejętności, a także poszerzają swoje kontakty, które w przyszłości procentują wymarzoną pracą zawodową.

 

"Dołącz do nas już dziś u nas nie bedziesz jednym z wielu !!!

Przyjmowanie podań: sekretariat
Podanie o przyjęcie do liceum

loading...

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Sportowo- Mundurowego na rok 2018/2019

Klasa wojskowa

Naszą szkołę wyróżnia stała współpraca z organizacjami wojskowymi. Zajęcia z Edukacji Wojskowej prowadzone są, przez pedagogów zawodowych żołnierzy. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej .... Zajęcia odbywają się w bazach wojskowych oraz na poligonach rozsianych w województwie łódzkim. Uczniowie będą mieli okazje odczuć na własnej skórze strukturze oraz zasady funkcjonowania Wojska Polskiego oraz związanych z nim organizacji. Tematyka zajęć obejmuje przedmioty "żywcem" wyjęte z programów szkoleniowych żołnierzy zawodowych, oprócz przysłowiowej musztry i strzelnicy obejmują topografię, łączność, taktykę działania pododdziałów i grup specjalnych. Ponadto w planie zajęć znajdują się zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki, które odbywać się będą w klubie Global Krav Maga Academy, prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak, matematyka, fizyka, oraz tak ważnego w dobie podróży i emigracji języka angielskiego. W każdej klasie obok zajęć obowiązkowych takich jak, sztuki walki, samoobrona, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie proponujemy zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/ windsurf, Paintball kursy prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej.....


Klasa policyjna


Naszą szkołę wyróżnia stała współpraca z organizacjami policyjnymi. Zajęcia z Edukacji Policyjnej prowadzone są, przez pedagogów funkcjonariuszy policji. Autorskie programy nauczania obejmują zajęcia z zakresu zasad funkcjonowania policji w teorii i praktyce, technik kryminalistyki, prewencji, prawa ruchu drogowego. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej .... Zajęcia odbywają się m.in. na strzelnicy. Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami policyjnymi, które umożliwiają naszym uczniom poznanie struktury oraz zasad funkcjonowania samej Policji jak i wybranych komórek policyjnych. Ponadto w planie zajęć znajdują się zajęcia ze sztuk walki odbywające się w klubie Global Krav Maga Academy,prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak, matematyka, fizyka, oraz tak ważnego w dobie podróży i emigracji języka angielskiego. W każdej klasie obok zajęć obowiązkowych takich jak, sztuki walki, samoobrona, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie, zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów rekrutacyjnych, proponujemy zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/ windsurf, Paintball kursy prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej.....

Klasa obsługi lotniczej


W tej klasie znajdziesz zajęcia prowadzone przez wojskowych lotników. Stałą współpracę z lotniskami oraz aeroklubami. Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej .... W edukacji lotniczej zajęcia począwszy od podstaw budowy statków powietrznych poprzez zasady ruchu lotniczego, po meteorologię, oraz tak jak w wyżej wymienionych klasach zajęcia odbywają się m.in. na strzelnicy, w tunelu aerodynamicznym. Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami związanymi pośrednio i bezpośrednio, z lotnictwem, które umożliwiają naszym uczniom poznanie struktury, oraz zasad funkcjonowania zarówno lotnictwa wojskowego jak i cywilnego. W toku trzyletniej nauki, nasi uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu PPL (A) oraz po zdaniu egzaminu teoretycznego uzyskują certyfikat pilota obsługi turystycznej- aby otrzymać licencję pilota należy ukończyć kurs praktyczny .  Zajęcia odbywają się przy współpracy z Bartolini Air. Licencja PPL (A) PRIVATE PILOT LICENSE ( AEOROPLANE) Ponadto w planie zajęć znajdują się zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki, które odbywać się będą w klubie będą w klubie Global Krav Maga Academy, prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak, matematyka, geografia, informatyka oraz języka angielskiego. W każdej klasie obok zajęć obowiązkowych takich jak, sztuki walki, samoobrona, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie proponujemy zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/ windsurf, Paintball kursy prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej.....

Klasa ratownik medyczny


Zajęcia z edukacji ratownictwa medycznego prowadzone są, przez wysoko wyszkolonych specjalistów odbywać się będą zarówno w sali lekcyjnej naszej placówki, oraz dzięki współpracy z instytucjami medycznymi w terenie, co pozwoli zgłębić wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania oraz poznanie struktury, instytucji Ochotnicza straż pożarna PCK Polski Czerwony Krzyż WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nie zamykamy naszych uczniów w czterech ścianach sali lekcyjnej .... Realizujemy podstawę programową, ponadto zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki, które odbywają się w klubie będą w klubie Global Krav Maga Academy, prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z orientacji w terenie proponujemy również zajęcia dodatkowe, podstawy nurkowania, podstawy kitesurf/windsurf, Paintball kurs prawa jazdy, pierwszej pomocy przedmedycznej... W naszej ofercie znajdziecie też rozszerzenia przedmiotów maturalnych takich jak biologia, chemia oraz języka angielskiego.
W Polsce tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej Natomiast po ukończeniu wyższych studiów zawodowych uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata na kierunku/specjalności ratownictwo medyczne.

Naszą szkołę wyróżnia wysoki poziom nauki, wyspecjalizowana kadra, oraz bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, które kształtują i rozwijają umiejętności.
Dajemy wam szanse na poszerzenie horyzontów. Dzięki nam możesz zdobyć ciekawe hobby.
Naszym zadaniem jest przygotowanie Was do wykonywania w przyszłości szeroko pojętych zawodów mundurowych!Tylko u nas mundurowa kadra pedagogiczna wprowadzi Was w ten niezwykły świat - służby Ojczyźnie

Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

Uczniowie są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie: zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, przygotowują się do egzaminów wstępnych do służb mundurowych. Przyswajają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji i prowadzenia skutecznych działań ratowniczych przygotowują się do udzielania poszkodowanym pomocy. Kształtują postawy ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także gotowości udzielania pomocy współobywatelom przygotowują się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych ćwiczą umiejętności samoobrony i przeciwstawiania się zagrożeniom czasu pokoju i wojny dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu rozwijają sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez aktywność ruchową i zachowania prozdrowotnePonadto w planie zajęć znajdują się zajęcia ze sztuk walki odbywające się w klubie Global Krav Maga Academy,prowadzone będą przez Jarosława Rogowskiego. Uczestniczą w zajęciach strzeleckich, terenoznawstwie, ćwiczeniach musztry, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych (m.in. na kierunkach - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, na specjalnościach - administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa).

 

 

! ! ! To z nami spełnicie swoje marzenia ! ! !