Łatwy dojazd z każdej części województwa łódzkiego.

 

Idea

Ideą naszej szkoły jest; promowanie humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w służbach stojących na straży naszego Państwa, a tym samym umacnianie jego pozycji.

more

Misja

Misja naszej szkoły jest Szerzenie idei odrodzenia patriotycznego, świadomości oraz dumy narodowej, tak bardzo potrzebnej młodemu pokoleniu w jego trudnej sytuacji. Promowanie polskiej kultury i nauki oraz osiągnięć w kraju, wśród Polonii i na arenie międzynarodowej. Dbałość i dobre imię Polski i Polaków przy równoczesnym zwalczaniu kłamstw historycznych oraz wszelkiego rodzaju antypolonizmów.

more

Wizja

Naszym zadaniem jest wspieranie, motywowanie i rozwijanie pasji związanej z wykonywaniem zawodów mundurowych, W naszej szkole oprócz obowiązkowych przedmiotów, w planie zajęć znajdują się : Sztuki walki, Zajęcia na strzelnicy, Samoobrona, Podstawy edukacji wojskowej, policyjnej, lotniczej oraz z ratownictwa medycznego ( w zależności od wybranego profilu) Podstawą nauki sztuk walki jest trening prowadzący do umiejętności opanowania agresji oraz poprawy wydolności organizmu.

more