Background

Centrum Edukacji Oświatowiec

Liceum sportowo - mundurowe

Aktualności

Egzamin maturalny poprawkowy
Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego poprawkowego, proszeni są niezwłocznie zgłoszenie się do sekretariatu szkoły, celem wypełnienia deklaracji umożliwiającej przystąpienie do ww. egzaminu. Termin egzaminu poprawkowego 24 sierpnia 2021r (wtorek) godzina 09.00
Lista Podręczników odziały po gimnazjum
PlikPodręczniki 2021-2022 po gimn..docx
Lista Podręczników odziały po szkole podstawowej
PlikPodręczniki 2021-2022 - po S.P..docx
Jak radzić sobie z przemocą
PlikJak radzić sobie z przemocą.docx
Statut
PlikSTATUT 2020.docx
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych !!!
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Pobrane i uzupełnione podanie o przyjęcie do naszej szkoły można składać drogą mailową sekretariat.lo.gim@gmail.com lub osobiście w sekretariacie szkoły w każdą środę w godzinach 08.30-13.00 już od marca !!!Pozostałe dokumenty, potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki będzie można składać do 02 lipca 2021
Podanie do Liceum
PlikPODANIE DO LICEUM .docx
Procedury COVID-19
PlikProcedury COVID-19.docx
Podanie o zaświadczenie
Celem uzyskania zaświadczenia należy pobrać podanie, wypełnić i odesłać na adres serkretariat.lo.gim@gmail.com Czas rozpatrzenia 2 dni robocze.
Plikpodanie o zaświadczenie .docx

Nasza oferta

Każdy z zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, opiera się o program w którym to cykl nauki podzielony jest, na naukę strategii rozwiązywania zadań, na lekcje, które sugerują, pomagają w wyborze przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, oraz na zajęcia, które pokazują jak ważną rolę, odgrywa śmiałość otwartość i pewność siebie. Nasi podopieczni nabywają nowe umiejętności, poszerzają horyzonty a także poszerzają swoje kontakty, które w przyszłości procentują wymarzoną pracą zawodową.

Oferta

Skontaktuj się z nami

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje pasje w miłej, rodzinnej atmosferze zadzwoń już dziś.

Kontakt