Centrum edukacji oswiatowiec
 

 

 Drodzy uczniowie, serdecznie zapraszamy na
"Dni Otwarte" które odbędą się w siedzibie naszej szkoły
16 marca 2018 w godzinach 14.00-18.00
17 marca 2018 w godzinach 11.00-15.00

Jesteśmy szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej

wydanej przez: Prezydent Miasta Łodzinr decyzji Gimnazjum:
DSS-Ed-VIII.4423.7.2014 dot.nr ew. DSS-Ed-VIII.4430.92.2013
nr decyzji do liceum:DSS-Ed-VIII.4423.8.2014 dot.nr ew.DSS-Ed-VIII.4430.93.2013

Świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły wydawane są na drukach MEN.

"Edukacja, nie musi kojarzyć się , z nudą i monotonią, zamkniętą w czterech ścianach sali lekcyjnej…".

Nasza szkoła ma za zadanie pokać, że nauka może być przekazywana w sposób niezwykle urozmaicony i ciekawy. Nasi uczniowie odczuwają przyjemność zdobywania wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nabywają nowe umiejętności, a także poszerzają swoje kontakty, które w przyszłości procentują wymarzoną pracą zawodową.


 

Przyjmowanie podań
22 czeriwec -11 lipiec pn-pt:09.00-15.00,
11-31 lipiec pn-pt: 10.00-15.00, 20 sierpień pn-pt: 09.00-15.00

Podanie o przyjęcie do liceum

 

! ! ! To z nami spełnicie swoje marzenia ! ! !

Nasi partnerzy :

 

 


 

! ! ! To z nami spełnicie swoje marzenia ! ! !

 

    Idea

    Ideą naszej szkoły jest; promowanie humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w służbach stojących na straży naszego Państwa, a tym samym umacnianie jego pozycji.

Misja

Misja naszej szkoły jest Szerzenie idei odrodzenia patriotycznego, świadomości oraz dumy narodowej, tak bardzo potrzebnej młodemu pokoleniu w jego trudnej sytuacji. Promowanie polskiej kultury i nauki oraz osiągnięć w kraju, wśród Polonii i na arenie międzynarodowej. Dbałość i dobre imię Polski i Polaków przy równoczesnym zwalczaniu kłamstw historycznych oraz wszelkiego rodzaju antypolonizmów.

Wizja

Naszym zadaniem jest wspieranie, motywowanie i rozwijanie pasji związanej z wykonywaniem zawodów mundurowych, W naszej szkole oprócz obowiązkowych przedmiotów, w planie zajęć znajdują się :Sztuki walki,Zajęcia na strzelnicy,Samoobrona,Podstawy edukacji wojskowej, policyjnej, lotniczej oraz z ratownictwa medycznego ( w zależności od wybranego profilu) Podstawą nauki sztuk walki jest trening prowadzący do umiejętności opanowania agresji oraz poprawy wydolności organizmu.