Background

Centrum Edukacji Oświatowiec

Liceum sportowo - mundurowe

Informacje

Informacje

Liceum mundurowe ma za zadanie pokazać, że nauka może być przekazywana w sposób niezwykle urozmaicony i ciekawy. Nasi uczniowie odczuwają przyjemność zdobywania wiedzy, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. W pracy wychowawczej opieramy się na uniwersalnych wartościach, ale nie na konwencjonalnych metodach. Szkoła dużą rolę przywiązuje do zagadnień, wchodzących w skład zmodyfikowanego egzaminu maturalnego w którym to, sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostało zastąpione sprawdzeniem krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

Więcej
O szkole

O szkole

Szkoła pracuje w systemie dziennym jednozmianowym, obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.15-15.35.

Mieścimy się w samym centrum Łodzi !!! Liceum gwarantuje kandydatowi zdobycie gruntownej wiedzy z dziedzin wojskowych. Mundurowe profile klas są odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, policji, które są obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej.

Więcej
Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Bogata oferta edukacyjna szkoły, wspierana współpracą z uczelniami m.in. Akademią Sztuki Wojennej, – umożliwia uczniom dalszy rozwój i kształcenie. Szkoła stwarza warunki dla rozwoju osobowości uczniów, dba o kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez realizację stałego programu wychowawczego i patriotycznego oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Długoletnią tradycją CEO jest wolontariat. Absolwenci będą przygotowani do służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych. W roku szkolnym 2019 / 2020 Powstanie 6 klas pierwszych o profilach wojskowym, policyjnym, ratownik medyczny, nurkowa
języki: angielski francuski lub niemiecki do wyboru

Z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
j.angielski, matematyka, fizyka
j.angielski, j.polski, figeografia
j.angielski, biologia,chemia
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: matematyka, geografia, język obcy, język polski

Więcej
Wizja

Wizja

Naszym zadaniem jest wspieranie, motywowanie i rozwijanie pasji związanej z wykonywaniem zawodów mundurowych. W naszej szkole oprócz obowiązkowych przedmiotów, w planie zajęć znajdują się: Sztuki walki, Zajęcia na strzelnicy, Samoobrona, Podstawy edukacji wojskowej, policyjnej, lotniczej oraz z ratownictwa medycznego ( w zależności od wybranego profilu). Podstawą nauki sztuk walki jest trening prowadzący do umiejętności opanowania agresji oraz poprawy wydolności organizmu.

Misja

Misja

Misją naszej szkoły jest szerzenie idei odrodzenia patriotycznego, świadomości oraz dumy narodowej, tak bardzo potrzebnej młodemu pokoleniu w jego trudnej sytuacji. Promowanie polskiej kultury i nauki oraz osiągnięć w kraju, wśród Polonii i na arenie międzynarodowej. Dbałość i dobre imię Polski i Polaków przy równoczesnym zwalczaniu kłamstw historycznych oraz wszelkiego rodzaju antypolonizmów.

Idea

Idea

Ideą naszej szkoły jest: promowanie humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w służbach stojących na straży naszego Państwa, a tym samym umacnianie jego pozycji.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje pasje w miłej, rodzinnej atmosferze zadzwoń już dziś.

Kontakt